lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: List referencyjny #6 - Pracownia Domów Energooszczędnych

 Z przyjemnością stwierdzamy, iż współpraca z Projektantami układała się pomyślnie.

Zgromadzenie SIÓSTR MOTKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ
03-717 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 18; tel. (22) 619-14-86, (22) 618-97-71; fax (22) 818-12-10; www.loretanki.pl
Warszawa, dn. 29. 02. 2008r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym mamy przyjemność poinformować, że biuro architektoniczne M2 Studio z Warszawy opracowało na nasze zlecenie projekt nadbudowy i adaptacji na cele mieszkalne oraz placówkę opiekuńczo — wychowawczą budynku zakonnego Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej przy ul. Klopotowskiego 18 w Warszawie. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1200m2, kubatura 6000m3. Z przyjemnością stwierdzamy, iż współpraca z Projektantami układała się pomyślnie. Udało się nam wspólnie stworzyć obiekt o wysokich standardach funkcjonalnych oraz interesującej, kulturalnej architekturze uwzględniającej historyczne jego cechy. Charakter i zakres przebudowy stawiał projektantom szczególnie wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji. Projektanci zachowali ścisłą dyscyplinę w zakresie parametrów technicznych i ekonomicznych, co miało dla inwestora kluczowe znaczenie. Wykonany przez biuro M2 Studio projekt ma charakter autorski i wielobranżowy. Zakres opracowania obejmował wszystkie fazy procesu projektowego: projekt koncepcyjny, projekt budowlany z pozwoleniem na budowę, projekt wykonawczy i nadzór autorski podczas trwającej realizacji inwestycji. Ponadto M2 Studio przyjęło na siebie wszelkie sprawy merytoryczne związane z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i zezwoleń. Możemy z dużą satysfakcją stwierdzić, że wszystkie powierzone zadania M2 Studio wykonało w sposób odpowiedzialny i terminowy, oraz z dużą starannością, stając się dla nas wiarygodnym i kompetentnym partnerem w trakcie całego procesu inwestycyjno — budowlanego. Możemy z przekonaniem polecić biuro architektoniczne M2 Studio innym inwestorom.

Z poważaniem
Ekonomka Generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek s. Barbara Chomka

s. Barbara Chomka , Ekonomka Generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek