lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: List referencyjny #5 - Pracownia Domów Energooszczędnych

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe Wydział Infrastruktury ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 338 08 15, faks (022) 338 03 50 wir@pragapld.waw.pl. www.pragapld.waw.pl
UD-VI-WIR-BTR-2227-175-1-10
Warszawa. dnia 4 października 2010 r.

LIST REFERENCYJNY

Niniejszym informuję, że Pracownia Architektoniczna m2studio s.c., reprezentowana przez architektów Michała Pierzchalskiego i Marka Szaniawskiego wykonała projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy pod nazwą „Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogród Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26 w Warszawie" o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 864,74 m2 i kubaturze 6000 m3. Jednocześnie informuję, że architekci Michał Pierzchalski i Marek Szaniawski w chwili obecnej pełnią nadzór autorski nad wyżej wymienioną inwestycją. Stwierdzam, że współpraca z Projektantami układa się dobrze.

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe
Andrzej Wójcik

Andrzej Wójcik, Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe