lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Tag Archive for "zero-energy" | Pracownia Domów Energooszczędnych

Tag Archives: zero-energy

Dom zeroenergetyczny ZEH 1

ZEH 1 to projekt domu zeroenegetycznego (ang. ZEH - zero-energy house), który uwzględnia zasady projektowe stosowane dla budynków pasywnych oraz wyposażony jest w wytwórcze systemy energetyczne - panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Architektura domu sprzyja ponadstandardowym wymaganiom dotyczącym pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i zapewniania samowystarczalności energetycznej. Projektowany budynek jest niedużym domem o powierzchni użytkowej 150m2....
Read more