lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Tag Archive for "strefowanie" | Pracownia Domów Energooszczędnych

Tag Archives: strefowanie

Zasady projektowania domów energooszczędnych

Jest wiele czynników, które wpływają na standard energetyczny osiągany przez budynek. Znaczenie mają zarówno klimat jak i lokalne uwarunkowania terenowe, jak również sposób ukształtowania bryły budynku i zastosowane technologie. Poniższy artykuł prezentuje najważniejsze z nich oraz metody osiągania standardu energooszczędnego. (more…)...
Read more