lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Tag Archive for "ogrody zimowe" | Pracownia Domów Energooszczędnych

Tag Archives: ogrody zimowe

Zielone otoczenie budynków energooszczędnych

W dzisiejszych czasach spędzamy około 90% naszego życia przebywając w budynkach. Większość społeczeństwa (blisko 80% ludności w krajach rozwiniętych) mieszka w miastach. Obserwuje się szybki rozrost miast, a tym samym zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnych. Mamy coraz mniejszy kontakt z zielenią, obniża się poziom wód podziemnych oraz zwiększa ryzyko występowania powodzi. Środowisko wewnątrz budynków nie jest właściwe...
Read more