lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Tag Archive for "budownictwo w Polsce" | Pracownia Domów Energooszczędnych

Tag Archives: budownictwo w Polsce

Struktura budownictwa w Polsce

Zasoby mieszkalne w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą ze względy na efektywność energetyczną. Dominują budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, a przeważającym nośnikiem energii wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel. Ta sytuacja ma także wpływ na wielkość niskiej emisji w Polsce. Dlatego jednym z elementów polityki powinien być program termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych. ...
Read more