lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Struktura budownictwa w Polsce - Pracownia Domów Energooszczędnych

Struktura budownictwa w Polsce

Struktura budownictwa w Polsce

Zasoby mieszkalne w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą ze względy na efektywność energetyczną. Dominują budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, a przeważającym nośnikiem energii wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel. Ta sytuacja ma także wpływ na wielkość niskiej emisji w Polsce. Dlatego jednym z elementów polityki powinien być program termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych.

Istniejące budynki w Polsce

Budynki w Polsce - struktura energooszczędności

 

 

Ze względu na stopień efektywności energetycznej możemy budynki podzielić na następujące kategorie:

 

Nazwa skrót opis Porównanie do innych standardów / definicje
standard energy buildings regulation SEB budynki spełniające minimalne wymagania energetyczne
low energy buildings LEB budynki niskoenergetyczne  W Polsce tego typu budownictwo określane jest mianem budynków energooszczędnych.
very low energy buildings VLEB budynki ultra niskoenergetyczne Odpowiednik standardu budynków pasywnych
nearly zero energy buildings NZEB budynki niemal zero energetyczne Dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu Europejskiego i Rady [2]
net zero energy building nZEB budynki netto zero energetyczne Definicja zaproponowana w roku 2011 przez REHVA (Federacja Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewnictwa, Wentylacji i Klimatyzacji) - budynek może być podłączony do systemu elektroenergetycznego. W bilansie energii pierwotnej budynku netto zero energetycznego ilość energii pierwotnej dostarczanej z sieci zewnętrznych równa jest ilości energii pierwotnej wyeksportowanej do sieci. Roczny bilans energii pierwotnej na poziomie 0 kWh/(m2a) [11,12].
nearly net zero energy building nnZEB budynek niemal netto zero energetyczny Budynek określony przy wykorzystaniu reguły krajowego kosztu optymalnego zużywający więcej niż 0 kWh/(m2a) energii pierwotnej [11,12].

Comments are closed.