lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Dopłaty do domów energooszczędnych NF15 i NF40

Domy energooszczedne NF15 i NF40

Domy energooszczedne NF15 i NF40

Z początkiem roku 2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do budowy domów energooszczędnych oraz zakupu lokali mieszkalnych w budynkach energooszczędnych. Beneficjantami programu są osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne oraz osoby fizyczne "budujące" mieszkania za pośrednictwem dewelopera.

NFOŚiGW wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii SA przedstawili minimalne wymagania dla dwóch typów domów określanych standardem NF15 (domy pasywne) oraz NF40 (domy energooszczędne).

Skrót w nazwie "NF" oznacza "Narodowy Fundusz", liczba zaś to maksymalne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EUco) na 1m2 powierzchni ogrzewanej rocznie. I tak domy NF15 muszą osiągnąć wartość współczynnika poniżej 15 kWh/m2a, natomiast domy NF40 poniżej 40 kWh/m2a.

Na liście opublikowanej przez NFOŚiGW są również inne wymagania wśród, których znalazły się m.in.: minimalne parametry termiczne przegród, maksymalne wartości liniowych mostków termicznych czy sprawności systemów wentylacji mechanicznej. Kryteriów jest znacznie więcej. Uzyskanie dopłaty wymaga opracowania bardziej szczegółowo projektowanej charakterystyki energetycznej budynku wraz z dokładnym wyliczeniem współczynników mostków liniowych. Projekt powinien ponadto zawierać projekty wykonawcze w branży sanitarnej z wentylacją mechaniczną.

Aby projekt spełnił wymagania powinien być zaprojektowany zgodnie z zasadami dotyczącymi projektowania domów energooszczędnych.

Dopłaty jakie można uzyskać wynoszą odpowiednio 30 tysięcy złotych (dla NF40) i 50 tysięcy złotych (dla NF15), więcej informacji znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Comments are closed.