lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Domy Aktywne - Active House

Domy aktywne – Active House

Domy aktywne – Active House

Domy aktywne (active houses) to stara koncepcja ujęta w nowym standardzie, który powstaje we współpracy z europejskimi instytucjami i naukowcami z całej Europy.

Active House to typ budynku, który spełnia wybrane kryteria z obszaru:

  • KOMFORT - komfortu i zdrowia (domy bioklimatyczne),
  • ENERGIA - efektywności energetycznej (dom energooszczędny, dom pasywny),
  • ŚRODOWISKO - działań prośrodowiskowych (domy ekologiczne).

Komfort - Środowisko - EnergiaJest to w pewnym sensie naturalna konsekwencja podejmowanych, również przez naszą pracownię (stąd też nasze logo firmowe), starań stworzenia domu przyjaznego zarówno dla człowieka, środowiska naturalnego oraz portfela właścicieli.

Standard Active House określa następujące kryteria:

Komfort
1.1 Światło naturalne
1.2 Komfort termiczny
1.3 Jakość powietrza

Energia
2.1 Zapotrzebowanie energetyczne
2.2 Energia z OZE
2.3 Energia pierwotna

Środowisko
3.1 Wpływ na środowisko
3.2 Zużycie wody
3.3 Budownictwo zrównoważone

Każdy z kryteriów może być oceniony od 1 do 4. Najwyższa ocena to 1, natomiast najniższa to 4.

ActiveHouse - radar, ocena

Kryteria oceny obrazuje wykres kołowy - radar. Jest to również zobrazowanie uzyskanych przez budynek rezultatów. Im obszar żółty jest większy tym budynek otrzymał lepszą ocenę we wszystkich obszarach.

Nowy standard powoli zostaje wdrażany i naszym zdaniem niebawem stanie się popularnym narzędziem oceny i wspomagania projektowania domów zdrowych, oszczędnych i przyjaznych środowisku.

Już dziś można u nas wykonać projekt spełniający kryteria standardu ActiveHouse!

photo of
Michał Pierzchalski

Pracownia Domów Energooszczędnych
WarszawaPolska

architekt, active house

Comments are closed.