lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Zdrowe materiały budowlane

Zdrowe materialy budowlane

Zdrowe materialy budowlane

Strona w przygotowaniu.

Ludzie w Polsce spędzają około 80-90% życia wewnątrz budynków. Z tego powodu szczególnie ważne są warunki jakie stworzymy wewnątrz budynku. Specjaliści uważają, że narastająca ilość alergii jest wynikiem wpływu na nasze organizmy coraz większej ilości substancji chemicznych. Każdy materiał budowlany emituje pewne ilości substancji lub promieniowania. Jedne z najbardziej szkodliwych substancji są określane skrótem LZO (lotne związki organiczne - wikipedia.org).

Również niektóre szkodliwe gazy mogą przedostawać się z gruntu na którym stoi budynek. Najbardziej groźny, ponieważ jest najbardziej powszechny jest gaz radon. W Polsce w odróżnieniu od Czech lub Niemiec ten szkodliwy gaz występuje rzadziej. Jednakże czasem - szczególnie w pomieszczeniach położonych poniżej terenu może występować jego podwyższone stężenie.

Z powodów wymienionych powyżej powinniśmy odpowiednio dobierać materiały budowlane pod kątem emisyjności oraz zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczeń.

W artykule zostaną wymienione najczęściej występujące szkodliwe czynniki oraz zostaną porównane materiały pod kątem ich wpływu na zdrowie człowieka.

Strona w przygotowaniu.

Comments are closed.