lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: lessphp fatal error: failed to parse passed in variable @linkColorHover: Category Archive for "Domy energooszczędne" | Pracownia Domów Energooszczędnych

Category Archives: Domy energooszczędne

Dom zeroenergetyczny ZEH 1

ZEH 1 to projekt domu zeroenegetycznego (ang. ZEH - zero-energy house), który uwzględnia zasady projektowe stosowane dla budynków pasywnych oraz wyposażony jest w wytwórcze systemy energetyczne - panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne. Architektura domu sprzyja ponadstandardowym wymaganiom dotyczącym pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i zapewniania samowystarczalności energetycznej. Projektowany budynek jest niedużym domem o powierzchni użytkowej 150m2....
Read more

Zasady projektowania domów energooszczędnych

Jest wiele czynników, które wpływają na standard energetyczny osiągany przez budynek. Znaczenie mają zarówno klimat jak i lokalne uwarunkowania terenowe, jak również sposób ukształtowania bryły budynku i zastosowane technologie. Poniższy artykuł prezentuje najważniejsze z nich oraz metody osiągania standardu energooszczędnego. (more…)...
Read more

Struktura budownictwa w Polsce

Zasoby mieszkalne w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą ze względy na efektywność energetyczną. Dominują budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, a przeważającym nośnikiem energii wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel. Ta sytuacja ma także wpływ na wielkość niskiej emisji w Polsce. Dlatego jednym z elementów polityki powinien być program termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych. ...
Read more