Przedmiot umowy został wykonany rzetelnie z należytą starannością, a współpraca układała się prawidłowo. 

 

„JULINEX” KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE mgr inż. JULITTA SLAWKOWSKA 01-496 Warszawa, ul. Rodła 20 m 5 tel/fax. (22) 402 62 80
Warszawa 7 maja 2013

List referencyjny

Zleceniodawca, „JULINEX" KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE, z ramienia inwestora - Telewizja Polska SA, ul. JR Woronicza 17, 00-999 Warszawa, zaświadcza, że projektanci arch. arch. Michał Pierzchalski, Marek Szaniawski, Artur Mateńko w ramach działalności pod firmą M2STUDIO Michał Pierzchalski Marek Szaniawski s.c., z siedzibą 00-414 Warszawa, ul. Ludna 10/13, byli wykonawcami projektu wielobranżowego budowlano-wykonawczego pod nazwą „Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej polikliniki z przeznaczeniem na funkcję biurową, położonego na terenie działki ew. nr 67 ob. 0804 przy ul. Woronicza 17 w Warszawie". Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 1283,71 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 797,58. Firma m2studio Michał Pierzchalski Marek Szaniawski s. c. występowała w imieniu inwestora o uzyskanie warunków zabudowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa robót: 741 947,12 zł (netto) Przedmiot umowy został wykonany rzetelnie z należytą starannością, a współpraca układała się prawidłowo.

JULINEX KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE mgr inż. Julitta Sławkowska 01-496 Warszawa, ul. Rodła 20 m. 5 teldfax 022 402-62-80, kom, 06041925131 NIP 522-110.72-42, REGON 012744955

Julitta Sławkowska,