Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi projektowe oraz doradztwa w zakresie projektowania budynków o podwyższonym standardzie energetycznym. Współpracujemy z fachowcami z branży konstrukcyjnej, instalacji sanitarnych i wentylacji, instalacji elektrycznych, projektantów wnętrz i zieleni oraz technologów kuchni i placówek medycznych.

Zakres naszych usług:

 • doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej,
 • doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
 • opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
 • pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
 • pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
 • ekspertyzy i inwentaryzacje budowlane istniejących budynków,
 • koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
 • obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
 • przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
 • wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
 • uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
 • nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
 • opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót , specyfikacji technicznej odbioru robót.

Czytaj więcej - jak wygląda proces projektowy domu energooszczędnego lub pasywnego - Krok po kroku.