Krok po kroku

Każdy projekt dzielimy najczęściej na cztery etapy:

  • etap przedprojektowy (analizy, uzyskiwanie map, decyzji o warunkach zabudowy itp.)
  • projekt koncepcyjny
  • projekt budowlany
  • projekt wykonawczy

Przed przystąpieniem do prac zdobywamy informacje na temat lokalnych uwarunkowań oraz potrzeb i wymagań klienta. Na tym etapie bardzo cenne są wszelkiego rodzaju wskazówki - oczekiwana lista pomieszczeń, przykładowe realizacje, orientacyjne parametry budynku np. docelowa powierzchnia, ilość kondygnacji itp.

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z klientem oraz zebranych materiałów opracowujemy dwa warianty koncepcji architektonicznej budynku. Jedna z koncepcji jest wybierana przez inwestora. Wybrany wariant jest poprawiany (jeśli jest taka potrzeba), rozszerzany i przedstawiany w formie rysunkowej oraz wizualizacji. W trakcie trwania koncepcji wykonujemy wstępną charakterystykę energetyczną budynku i opracowujemy optymalizację energetyczno-ekonomiczną. Dzięki temu pracowaniu wiemy jaki wariant jest optymalny kosztowo i jaki jest okres zwrotu poniesionych kosztów. Koncepcja jest opracowywana, aż do momentu akceptacji przez klienta. Finalny produkt jest tym czego oczekiwał nasz klient

Na podstawie zatwierdzonej koncepcji opracowujemy projekt budowlany. Na tym etapie kontakt z klientem jest ograniczony - finalny produkt jest rozwinięciem technicznym poprzedniego etapu. Projekt budowlany zawiera opis techniczny, wymagane rysunki, projektowaną charakterystykę energetyczną oraz informację BIOZ.

Po wykonaniu projekty budowlanego możemy przystąpić do wykonania projektów wykonawczych. Nie jest to etap wymagany. Jest to bardziej szczegółowe opracowanie, które zawiera więcej detali, przekrojów w części architektonicznej, szczegółowe rysunki wykonawcze, zestawienia. Powinno się go wykonywać jeśli chcemy uzyskać dopłatę do domów energooszczędnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu - chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

[/span8] [/row]