Domy zeroenergetyczne

Domy zeroenergetyczne i plusenergetyczne to zazwyczaj budynki o niskim zapotrzebowaniu na energię (do ogrzania, wentylacji, zasilenia urządzeń domowych) z własnymi systemami wytwarzania energii (cieplnej oraz elektrycznej). Cecha charakterystyczną takich obiektów jest to, że całe zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii w budynku lub jego bliskim sąsiedztwie (zeroenergetyczne). Obiekty budowlane, które wytwarzają nadwyżki energii określane są mianem plusenergetycznych.

W porównaniu do budownictwa pasywnego, budynki zero energetyczne nie zostały opisane (jak dotychczas) żadnymi standardami określajacymi techniczne i energetyczne wymagania. Ogólnie rzecz biorąc budynkiem takim mógłby być zwykły tradycyjny dom z ogromnymi kolektorami słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi, jednakże nie miałoby to sensu ekonomicznego. Najrozsądniejsze wydaje się projektowanie budynków w standardzie LEB lub VLEB (budynki pasywne) z zastosowaniem układów wytwórczych wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

Zasady projektowania tego typu obiektów nie różnią się znacząco od budynków pasywnych - więcej informacji o zasadach projektowania budynków energooszczędnych.

Budynki tego typu mogą być budynkami niezależnymi od sieci energetycznych (off-grid) lub budynkami w których zewnętrzna sieć elektroenergetyczna pełni role bufora (on-grid). Zazwyczaj systemy wytwarzające energię produkują ją w czasie kiedy jest najmniejsze na nią zapotrzebowanie - w lecie i w ciągu dnia. Natomiast największe zapotrzebowanie na energię w domu występuje w godzinach porannych, wieczornych i w miesiącach zimowych (krótszy dzień). Dlatego nadwyżki wytworzonej energii można transferować do zewnętrznej sieci lub magazynować w kilkudniowych lub sezonowych zbiornikach. Trudne i nieuzasadnione ekonomiczne jest magazynowanie energii elektrycznej (magazynowanie kosztuje tyle co kupienie od dystrybutora) dlatego wykorzystuje się do tego celu zewnętrzną sieć elektroenergetyczną. Więcej informacji na temat budynku zeroenergetycznego znajduje się pod linkiem:

Dom zeroenergetyczny

Dom zeroenergetyczny ZEH 1.