Domy energooszczędne

Projekty domów energooszczednych

Dome energooszczedny przebudowaparterowy dom energooszczędnyDom nowoczesny i energooszczędny

Wykonujemy projekty domów energooszczędnych w oparciu o wykonywaną na etapie koncepcji optymalizację energetyczno-ekonomiczną. Określa ona na poziom energooszczędności budynku, który jest najbardziej optymalny z ekonomicznego punktu widzenia (najkorzystniejszy okres zwrotu dodatkowych kosztów).

Kiedy możemy mówić o budynku energooszczędnym i czym on się różni od zwykłego domu?

W polskich warunkach przyjmuje się, że budynek energooszczędny to jaki obiekt, którego wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania „E” jest niższa niż 70 kWh/m2 rocznie. Dla porównania budynki budowane w Polsce według obecnych przepisów osiągają wskaźnik na poziomie 90 kWh/m2/rok.

Domy energooszczędne można klasyfikować wskazując maksymalne wartości zużycia energii na metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Według tej klasyfikacji możemy wyróżnić:

  • Budynki energooszczędne 7 litrowe (zapotrzebowanie na energię do ogrzania wynosi około 70 kWh/m2, czyli około 7 litrów oleju opałowego na m2 ogrzewanej powierzchni na rok).
  • Budynki energooszczędne 4 litrowe (zapotrzebowanie na energię do ogrzania rzędu 40 kWh/m2. Koszt tego typu budynku jest o około 12% wyższy od obiektu budowanego według obowiązujących przepisów w Polsce, czyli zużywającego na ogrzewanie około 120 kWh/m2 powierzchni użytkowej energii na ogrzewanie rocznie.) Tego typu inwestycje są wspierane programem dopłat NFOŚiGW w kwocie 30tys. złotych (zobacz - dopłaty domy energooszczędne NF40).
  • Budynki pasywne (w budynku pasywnym zapotrzebowanie na energię do ogrzania wynosi maksymalnie 15 kWh/m2, czyli 1,5 litra oleju opałowego lub 1,5 m3 gazu ziemnego na m2 w skali roku.) Tego typu inwestycje są wspierane programem dopłat NFOŚiGW w kwocie 50tys. złotych (zobacz - dopłaty domy pasywne).
  • Budynki zeroenergetyczne i plusenergetyczne (To budynki w których zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane energią wytworzoną z odnawialnych źródeł energii w budynku lub jego bliskim sąsiedztwie).

Funkcjonuje również inne sformowanie dla tego typu budownictwa – domy niskoenergochłonne – są to obiekty w których energia skumulowana w całym cyklu „życia” budynku (od wydobycia surowców, wyprodukowania materiałów, ich transporcie,
wzniesienia budynku, eksploatacji, modernizacji i remontów oraz rozbiórki i utylizacji) jest niższa od standardowych domów.

Energooszczędność można osiągnąć w dość prosty sposób - poprzez odpowiednio ukształtowaną bryłę budynku, wykorzystanie lokalnych uwarunkowań, "pasywny" układ pomieszczeń czy umiejętne rozmieszczeniem okien. Z racji tego, że w referencyjnych budynkach (około 90 kWh/m2/rok) około 25-30% energii cieplnej "ucieka" wraz z wentylacją, bardzo dobre efekty daje zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacją). Więcej informacji na temat zasad budowania domów energooszczędnych znajduje się tutaj – zasady projektowania domów energooszczędnych.

Tego typu domy są bardziej przyjazne i zdrowsze dla mieszkańców. Wynika to z korzystniejszych warunków panujących wewnątrz budynku - świeżego powietrza, odpowiedniej temperatury i wilgotności, lepszej akustyki i dostępu światła dziennego.

Prześlij informację o planowanym domu (lokalizacja, powierzchnia, ilość kondygnacji), a my przygotujemy indywidualną wycenę projektu.