Domy bioklimatyczne – ekologiczne

Projekty domów ekologicznych

Dom eokologiczny na wsiDom ekologiczny w CzęstochowieSciana z ziemi

 

Domy bioklimatyczne (ekologiczne) to budynki, których projekt uwzględnia wszystkie aspekty budownictwa energooszczędnego, ale kładzie szczególnie nacisk na aspekty środowiskowe oraz klimatu wewnętrznego - komfort, zdrowie, ekologię i energooszczędność. Budownictwo bioklimatyczne zgodne jest z ideą budownictwa zrównoważonego, które w dużym uproszczeniu uwzględnia trzy podstawowe aspekty - społeczny, ekonomiczny i środowiskowy.

Domy ekologiczne i bioklimatyczne

Człowiek (aspekt społeczny)

Projektując dom należy zwracać uwagę na komfort i zdrowie użytkowników, ponieważ większość naszego życia spędzamy wewnątrz budynków (około 80-90% czasu). Z tego powodu szczególnie ważne jest to jakie stworzymy środowisko wewnętrzne. Coraz bardziej powszechne stają się choroby alergiczne. W znacznej części wynika to z tego, że przebywany w środowisku "schemizowanym", ale również w wyniku stosowania chemii budowlanej. Każdy materiał budowlany emituje substancje do środowiska, ważne jest to, aby dobierać materiały ze względu na niska emisyjność, szczególnie LZO (lotnych związków organicznych - wikipedia.org) jak również na możliwe promieniowanie radioaktywne. Zazwyczaj są to szczątkowe ilości promieniowania, niemniej jednak warto sobie zdawać z tego sprawę. Niebawem przygotuję artykuł na temat materiałów i wyrobów budowlanych wskazując najmniej szkodliwe i sposoby oceny materiałów - zdrowe materiały budowlane.)

Jakość powietrza wewnętrznego zależy od właściwej i sprawnie działającej wentylacji, ponieważ umożliwia ona usuwanie wspomnianych wcześniej substancji jak również gazów (głównie CO2) powstających w wyniku oddychania. Dwutlenek węgla może się wydostawać również przez przegrody - jeśli nie są szczelnie wykonane.

Projektując dom należy również uwzględniać dostęp światła dziennego oraz swobodny widok na zewnątrz budynku.

Te wszystkie negatywne czynniki mogą wpływać na pojawienie się tak zwanego syndromu SBS (z ang. Sick Building Syndrome - wikipedia.org). Jest to zespół, który głównie występuje w budynkach biurowych.


Środowisko naturalne (aspekt prośrodowiskowy)

Z punktu widzenia ekologi - najbardziej ekologiczny budynek to taki który nie zostanie zbudowany. Przystępując do budowy domu, należy zastanowić się ile rzeczywiście potrzeba przestrzeni i dostosować dom do naszych potrzeb, tak aby był funkcjonalny i nie był przesadnie rozbudowany. Takie działanie jest korzystne dla naszego portfela, jak również dla środowiska naturalnego.

Dom wpływa na środowisko zewnętrzne emitując produkty spalania (CO2, NOx, pyły) z nieodnawialnych nośników energii - gazu, węgla kamiennego czy oleju opałowego. Szkodliwa emisja odbywa się również podczas wydobycia, produkcji i transporcie wyrobów budowlanych. W takich przypadkach mowa jest o energii wbudowanej. Jej udział w całym cyklu "życia" budynku (LCA) jest bardzo duży, dla budynku energooszczędnego jest wyższy niż emisja podczas eksploatacji w czasie życia budynku.

Zaleca się wykorzystywanie do budowy materiałów wytwarzanych lokalnie, materiałów z recyklingu (np. wełna szklana jest wytwarzana w niemalże 100% z materiałów z odzysku, również płyty wiórowe, szkło piankowe, płyty osb czy nawet gisp).

W skrajnych przypadkach można budować domy z ziemi lub stosować bele sprasowanej słomy tzw. Strowbale  (stosowanie są o grubości ok. 50cm, taka grubość spełnia warunki termoizolacyjności jak dla budynków pasywnych). Takie budynki są bardzo proekologiczne.

Dodatkowe możliwości działań proekologicznych daje zwiększenie retencja budynku i zbieranie wody deszczowej - do wykorzystywania przy podlewaniu ogrodu, a nawet do spłukiwania toalet - jest to tzw. szara woda.

 

Finanse (aspekt ekonomiczny)

Wszelkie działania prośrodowiskowe oraz energooszczędne należy stosować uwzględniając aspekt ekonomiczny. W tym celu wykonuje się optymalizację, która ma za zadanie wskazać najbardziej optymalny kierunek tych działań. W chwili obecnej najbardziej optymalne ekonomicznie w Polsce jest budowanie domów z zapotrzebowaniem na energię do ogrzania w okolicach 30 kWh/m2/rok - jednakże duże znaczenie ma dostępność na działce źródeł energii i ich ceny.

Należy również stosować rozwiązania ograniczające zużycie wody oraz energii elektrycznej oraz wdrożyć w życie codzienne filozofię oszczędnego życia. 🙂