Blog

Zasady projektowania domów energooszczędnych

Jest wiele czynników, które wpływają na standard energetyczny osiągany przez budynek. Znaczenie mają zarówno klimat jak i lokalne uwarunkowania terenowe, jak również sposób ukształtowania bryły budynku i zastosowane technologie. Poniższy artykuł prezentuje najważniejsze z nich oraz metody osiągania standardu energooszczędnego. (więcej…)...
Read more

Struktura budownictwa w Polsce

Zasoby mieszkalne w Polsce charakteryzują się dość zróżnicowaną strukturą ze względy na efektywność energetyczną. Dominują budynki o dużym zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, a przeważającym nośnikiem energii wykorzystywanym przez mieszkańców jest węgiel. Ta sytuacja ma także wpływ na wielkość niskiej emisji w Polsce. Dlatego jednym z elementów polityki powinien być program termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych. ...
Read more